بوک مچ کردن سنگ

بوک مچ کردن سنگ

هنر فوق العاده ی بوک مچ کردن سنگ زمانی به وجود می آید که قطعه سنگی که در سطح آن نقش و نگار وجود دارد به قطعاتی مانند اسلب یا تایل بریده می شود (مانند یک قطعه نان که به قطعه هایی تقسیم می شود). اسلب ها با الگوی منظم شماره گذاری و بریده می شوند. بوک مچ کردن سنگ به این معنی است که اولین قطعه بریده شده از سنگ در یک سمت ساب داده می شود و قطعه ی کناری آن در سمت مخالف ساب داده می شود (یکی به رو و یکی به پشت). حال اگر این قطعات به صورت سر به سر در کنار هم قرار داده شوند، نقش سنگ بدون قطع شدن و به صورت پیوسته از یک قطعه به قطعه ی بعدی ادامه داده می شود. این کار یک طرح متقارن ایجاد می کند، درست مانند بال های یک پروانه که یکدیگر را بازتاب می دهند. بوک مچ هم به صورت مدرن و هم سنتی بسیار زیبا و جالب می باشد.

bookmatched marble - stonekala

book matched marble - stonekala

بوک مچ کردن سنگ های طبیعی بسیار پرهزینه می باشد چرا که روند تولید آن زمان بر و پر زحمت می باشد. تکنیک بوک مچ کردن تنها می تواند بر روی سنگ هایی با بهترین کیفیت که ویژگی هایی مانند سطح شفاف دارند اجرا شود. با توجه به هزینه ی سرسام آور بوک مچ کردن سنگ طبیعی، این تکنیک به ندرت دیده می شود.


bookmatched tiles - stonekalaدر سال های اخیر از بوک مچ کردن تایل در مقایسه با اسلب بیشتر استفاده و استقبال شده که هزینه ی کمتری دارد و از نظر ظاهری نیز تفاوت چندانی با بوک مچ اسلب ندارد. استفاده از تایل برای بوک مچ کاربردی تر، ارزان تر و برای تعمیر آسان تر است.

bookmatched bathroom - stonekalaدر واقع بوک مچ کردن سنگ یک هنر است که می تواند در قسمت هایی مانند شومینه، دیوار خارجی یا داخلی یا میز بار استفاده شود.

bookmatched slabs - stonekala

bookmatched marble 2 -stonekala

 

پاسخ گویی 8 الی 17 ساعت 8 الی 17 پاسخ گوی شما هستیم
تلفن:031-33807148 031-33807148
info@stonekala.com info@stonekala.com