سنگ کنگلومرا

سنگ کنگلومرا

کنگلومرا نوعی سنگ رسوبی است که از قطعه سنگ های دایره ای شکل یا زاویه دار تشکیل شده، که توسط سیلس، آهک، اکسید آهن یا سایر مواد معدنی به هم چسبانده شده اند. قطعه های تشکیل دهنده این سنگ باید از 2 میلی متر بیشتر باشند تا سنگ مورد نظر در گروه کنگلومراها قرار گیرد.این نوع سنگ در محیط های آبی مانند بستر رودخانه ها که ترکیبی از جریان قوی آب و قطعه سنگ هایی با جنس و اندازه مختلف در آن وجود داشته باشد، ایجاد می شود. سنگ های مختلف با جریان آب حمل شده و سابیده و صیقلی می شوند و به اشکال مختلف در می آیند؛ سپس ته نشین شده و به مرور زمان توسط گل و لای به هم چسبیده و سخت می شوند و قطعه سنگ های بزرگی ایجاد می کنند.سنگ کنگلومرا - استون کالاهرچند کنگلومرا به عنوان یک سنگ رسوبی شناخته می شود، هر تکه ی تشکیل دهنده آن می تواند جنس متفاوتی داشته باشد. به همین دلیل، به طور مثال، دو میز ساخته شده از کنگلومرا می توانند از نظر سختی و نرمی، مقاومت در برابر کشیدگی و سایر ویژگی ها با یکدیگر متفاوت باشند. لذا، بسیار مهم است که قبل از استفاده از آن، آزمایش هایی از قبیل جذب آب، جذب مواد شیمیایی، مقاومت در برابر اسید و ... بر روی آن انجام گیرد تا مشخص شود سنگ مورد نظر برای استفاده در محیط مناسب می باشد یا خیر.کنگلومرا می تواند با توجه به محل تشکیلش، دارای ویژگی ها و در نتیجه کاربردهای مختلفی باشد. برخی از کنگلومرا ها به عنوان زیرساخت در صنعت ساخت و ساز استفاده می شود. در مقابل، برخی دیگر از انواع این سنگ کاربرد تزئینی داشته و به عنوان میز بار، اپن، دیوار پوش و وسایل تزئینی استفاده می شود.

سنگ کف کنگلومرا - استون کالاسنگ کنگلومرا - stonekala

Conglomerate: Definition, Uses & Facts - Video & Lesson Transcript | Study.com

پاسخ گویی 8 الی 17 ساعت 8 الی 17 پاسخ گوی شما هستیم
تلفن:031-33807148 031-33807148
info@stonekala.com info@stonekala.com